Referencer

Jobcenter Varde har siden 2015 haft samarbejde med Next Choice om vejlednings- og opkvalificeringstilbud til ungemålgruppen, primært uddannelsesparate unge.

Next Choice har gennem alle årene leveret et tilbud på højt niveau, hvor størstedelen af de henviste unge er kommet godt videre i uddannelse eller job efter et forløb.

Next Choice har altid haft den enkelte unge i centrum, og der er fokus på udvikling, både personligt, fagligt og socialt med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og muligheder.

Ligeledes har samarbejdet mellem Next Choice og Jobcentret, både på medarbejder- og ledelsesniveau, hele vejen igennem været virkelig godt, og der har tilbuddets side været høj grad af fleksibilitet, både i forhold til opgaveløsningen med den enkelte borger og holdforløbet, deltagerantal, men også i forhold til at tilrette tilbuddet den udvikling, der har været i målgruppen, herunder også at kunne håndtere aktivitetsparate unge.

Jeg kan give Next Choice de bedste anbefalinger, og uddyber naturligvis gerne.

De bedste hilsner

Mette Plauborg
Afdelingsleder
Afdeling Ung

Jobcenter
Mobil 23 84 89 41
Mail mepl@varde.dk
Sikker mail sikkerpost-jobcenter@varde.dk

Frisvadvej 35, 6800 Varde
www.jobcentervarde.dk