Mentor

Next Choice tilbyder mentorer for mennesker, som har behov for en ekstra støtte til at fastholde enten job eller uddannelse.

Vores funktion som mentor målretter sig til mennesker, som har brug for en personlig, social eller faglig støtte til at få fodfæste i overgangen fra ledighed til uddannelsesinstitution eller virksomhed.

Next Choice arbejder som mentor med:

  • Rådgivning i forhold til fastholdelse i job eller uddannelse
  • Vejledning og støtte i karrierevalg
  • Coaching omkring barrierer
  • Fastholde mødetid
  • Økonomi/budget
  • Struktur

Vi kan tilbyde et individuelt tilpasset mentorforløb.

Som supplement til vores tilbud på forløb for ledige forsikrede og uddannelsesparate kan det være en god investering at koble en mentor på mennesker med en tidligere historik på frafald.

Next Choice tilbyder et tæt samarbejde med Jobcenter og uddannelsesinstitution/arbejdsgiver for at sikre, at mennesker får den bedste støtte i overgangen fra ledighed til uddannelse eller selvforsørgelse.

Tilmelding sker gennem din jobkonsulent på det lokale Jobcenter.

Gitte Enemark Nørgreen

Rådgiver og Coach